feb 042017
 

Møtereferat fra Albatross RC årsmøte

Avholdt den 26.1.2017 ved Gand Videregående Skole

 INNLEDNING

Det var 18 medlemmer til stede, et medlem meldte forfall men avga stemmer telefonisk på forhånd på de ulike forslagene.

 

Møtet ble åpnet av Formannen som redegjorde for aktiviteter i 2016. Klubbens profil som seil- og elektroflyklubb ble tatt opp og hvordan aktivitetene har forandret seg gjennom årene. Målet er å få opp seilflyaktivitet med flere slepefly, men ønsker fortsatt at medlemmer må få lov til å fly det de ønsker. Men det er viktig å legge vekt på den røde tråden i klubben som alltid har vært seil og elektro. Petter og Kjetil jobber med å få klar Wilga, samt Stian jobber med SuperCub.

 

Styret har vært opptatt med banens tilstand i 2016 og har lyttet til medlemmer i så måte. Det kommer nye tiltak i 2017 som er rettet på oppgradering av banen og dens vedlikehold.

 

Formann takker for at medlemmer drar klubben fremover. Flere har stilt opp på dugnad og Styret setter pris på enkeltmedlemmer som virkelig har gjort en innsats og vist initiativ i 2016. Jan og Jan har som nye medlemmer vist stor dugnadsånd og brukt mange timer på vedlikehold samt bygging av ladeskap. Robert har også gjort en stor innsats med oppgradering av utstyr og har kommet med mye støtte i forbindelse med robotklipper.

  

REGNSKAP

Brian redegjorde for driften og bruk av midler i 2016 og la fram et budsjett for 2017 på visse forutsetninger som var gjenstand for avstemning senere på kvelden.

 

 MATERIELL og KJØP AV ROBOTKLIPPER

Styret foreslår salg av den ene klipperen som en del av finansiering av Robot klipper. Klubben har ellers forbedret vindsokk anlegg og har mottatt flere Avinor vindsokk gratis til en samlet verdi av kr 3-4000.

 

Det elektriske anlegget i konteineren fungerer bra og har god kapasitet.

 

Klubben disponerer 2 stk vinsjer. Disse har ikke blitt brukt på flere år og har behov for vedlikehold. Da det ikke blir brukt ser vi ikke noen grunn til å bruke penger på disse og velger heller å selge disse. Ragnar undersøker nærmere om noen på østlandet ønsker å kjøpe disse.

 

Det ble ellers gjort en nokså fyldig redegjørelse av bruk og valg av robotklipper og det elektrisk anlegget knyttet til det som alternative overfor det som har vært praksis i dag. Løsningen byr på mange ulike muligheter mht styring og bør kunne

være overlegen ift dagens løsning men vil kreve en betydelig innsats fra medlemmene.

 

Andre ikke robot løsninger ble diskutert før en avsteming.

Avstemning ga følgende resultat. For robotklippe 16 stemmer, mot 2 stemmer, 1 blank stemmeseddel.

Forslaget om innkjøp av robotklipper  ble vedtatt.

 

Avsteming på engangsavgift på kr 500, 17 stemmer for, 2 stemmer imot.

Forslaget om økning av kontingenten ble vedtatt. Dette vil kun være være for 2017 og vil reduseres tilbake til 1000kr i 2018.

 

Styret vil gjennom dugnad sette igang tiltak så snart været tillater det.

 

 INFORMASJON OM VÆRSTASJON

Kjøp av værstasjon ble utsatt og vi ønsker å prioritere prosjekt med robotklipper før vi ser på værstasjon.

 

 ØKNING AV STYRET FRA 3 TIL 5 MEDLEMMER

Avsteming ga fløgende resultat. I mot 13 stemmer, for 4 stemmer, i blank stemmeseddel

 

 ÅRETS LENGSTE DAG

Hoved intensjonen er å samle hele klubben til en sosial begivenhet

så lenge det er lys og lust. Gjerne med overnatting for de som vil.

Arrangementet er avhengig av været, men ideelt holdes det så tett opp til

den lengste dagen i året. Medlemmene bestemmer på dagen hvordan dagen blir til. Eks. Man bestemmer på dagen om det blir konkurranse, oppvisning,

etc. Brian er ansvarlig for denne aktiviteten.

 

 FORSLAG OM NYTT REGELVERK

Ulv Erik redegjorde for hva som skjer mht til NLF og Luftfartstilsynet.

Tiden er inne for at Albatross RC må ta stilling til nye krav og forskrifter.

Styret sørger for at det blir opprettet en arbeidsgruppe som ser nærmere på saken. Arbeidsgruppen vil bestå av medlemmer av styret samt medlemmer i klubben .

 

 REDUKSJON AV MEDLEMSTAK TIL 30

Forslaget ble trukket tilbake.

 

KONTINGENT.

Det lå forslag til reduksjon av kontingent til 900kr. Dette ble stemt ne dog kontingent for 2017 ble vedtatt satt til Kr1000.

 

 WEBSIDE.

Websiden beholdes og vi håper at medlemmer bruker siden mer aktivt og legger ut aktuell informasjon på siden. Ragnar ble tvunget inn som webredaktør for å få mer liv i siden.

 

 

feb 012017
 

DUGNAD PÅ TJESSHEIM FØRSTKOMMENDE LØRDAG 4/2
KL 12:00 Delprosjekt 1.
Formål er å legge ut ca 5 kubikk sand fra depot. Dette er ett av flere tiltak som skal bidra til en bedre landings-stripe. Håper så mange som mulig kan stille. Fint om alle tar med rake, grafse og kanskje trillebår. Ikke glem varme klær og pølser, det blir garantert grilling på slutten av dagen.

Mvh Matrialforvalter.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.